Xuhai Xu

Xuhai Xu

,
Xuhai has contributed to 3 publications.
This bio was auto-generated.

Papers

sPrintr: Towards In-Situ Personal Fabrication using a Mobile 3D Printer

Daniel Campos Zamora, Liang He, Yueqian Zhang, Xuhai Xu, Jennifer Mankoff, Jon E. Froehlich

Extended Abstract Proceedings of SCF 2022

HulaMove: Using Commodity IMU for Waist Interaction

Xuhai Xu, Jiahao Li, Tianyi Yuan, Liang He, Yunkang Yan, Xin Liu, Yuntao Wang, Yuanchun Shi, Jennifer Mankoff, Anind K. Dey

CHI 2021 | Acceptance Rate: 26.3% (749 / 2844)

PneuFetch: Supporting Blind and Visually Impaired People to Fetch Nearby Objects via Light Haptic Cues

Liang He, Ruolin Wang, Xuhai Xu

Extended Abstract CHI 2020 | Acceptance Rate: 41.8% (323 / 772)