Anind K. Dey

Anind K. Dey

,
Dean and Professor, Information School, University of Washington

Papers

HulaMove: Using Commodity IMU for Waist Interaction

Xuhai Xu, Jiahao Li, Tianyi Yuan, Liang He, Yunkang Yan, Xin Liu, Yuntao Wang, Yuanchun Shi, Jennifer Mankoff, Anind K. Dey

CHI 2021 | Acceptance Rate: 26.3% (749 / 2844)